Търсене

Програма за лоялност

Програмата за лоялност на Cafemag.bg дава възможност на всеки регистриран клиент да печели бонуси и отстъпки привсяка поръчка.

Правила и механизъм на програма за лоялност

 • Програмата за лоялност важи за всеки регистриран клиентски профил на Cafemag.bg
 • Стойността на 1 бонус точка е 0,02 лв.
 • Натрупана наличност от 400 или повече банус точки, дава възможност точките да бъдат използвани за заплащане.
 • Натрупаната наличност за всеки акаунт може да следите в сексция Моят профил

 

Актовности, които носят бонус точки

Активност

Описание

Брой Точки

Стойност в лв.

Регистриране на кл. профил

При регистрация на клиентски профил, получавате 100 бонус точки.

100

2.00 лв.

Поръчка

При поръчка през кл. профил, всеки лев от стойността на поръчката носи 1 бонус точка.

1

0.02 лв.

Ревю на продукт

Всяко мнение, отзив или коментар на продукт носят 5 бонус точки.

5

0.10 лв.

Регистрация за информационен бюлетин

При заявено съгласие да получавате актуална информация от Cafemag.bg получавате 100 бонус точки.

100

2.00 лв.

Условия на програмата за лоялност наCafemag.bg

 • Една бонус точка се равнява на 0.02 лв. Точките се събират и използват само на Cafemag.bg;
 • Натрупаните точки могат да бъдат използвани само и единствено от клиента, с чиято гегистрация са натрупани. Точките не могат да бъдат преодстъпвани на други лица. При използването на точките не се връща ресто;
 • За да използвате бонус точки за заплащане на стойност по поръчка е необходимо да разполагате поне 400 бонус точки в акаунта си.
 • Натрупаните точки с валидни безсрочно.
 • Cafemag.bg си запазва правото да променя условията по програмата за лоялност едностранно и без предизвестие.
 • Клиенти, които ползват договорени отстъпки, не могат да се възползват от програмата за лоялност;
 • Стартова дата на бонус програмата е 01.10.2016 година. Бонус точки не са били начислявани за поръчки преди тази дата.

За допълнителни въпроси и уточнения, моля не се колебайте да се свържете снас.